به گزارش افکارنیوز،

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطلبی درباره بن سلمان منتشر کرد.

اخبار سیاسیمتن این مطلب به شرح زیر است:

در خبرها آمده است که آرزوهای بن سلمان جوان با حمله ویروس کرونا فرو ریخته و او دیگر نه تنها گاو شیردهی برای آمریکا و دیگران نیست که نیازمند حدود شصت میلیارد دلار برای گذران زندگی روزانه مردم کشور هست.

بن سلمان که با رویا پردازی به دنبال «های تک» شدن عربستان بود اکنون باید دست نیاز دراز کند تا شاید اعانه ای برای او فراهم شده و او را از مهلکه کرونا ساخته رهایی بخشد. اتکا به پترودلارها دیگر سودی ندارد نه در اداره کشور و نه در بذل و بخشش های بی حد و حصر و در پای عمو سام!