غلامعلی حدادعادل در گفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به اینکه آیا آغاز فعالیت های انتخاباتی برای مجلس نهم زود هنگام نیست، گفت: نه! بالاخره از حالا باید مقدمات انتخابات فراهم شود.

وی ادامه داد: به نظر من تدبیر از یک سال مانده به انتخابات زود هنگام نیست.

حدادعادل در پاسخ به اینکه دلیل این امر آن نیست که احزاب جایگاه قوی در کشور ندارند، تصریح کرد: اگر احزاب قوی هم داشتیم شما می توانستید این سوال را بپرسید.

وی با بیان اینکه اصولگرایان در مراحل قبلی به وفاق قابل قبولی رسیدند ابراز امیدواری کرد در انتخابات مجلس نهم هم این موضوع محقق شود.