به گزارش افکارنیوز،

مجتبی زارعی رییس سازمان بسیج اساتید کشور در جلسه هماهنگی و هم اندیشی کانون پ‌های استادی دانشگاه‌های تهران گفت: سپاه برآیند هویت ملی جدید ایران است زیرا سیر تحول قدرت در سپاه، همان سیر تحول قدرت ملی در ایران است ، ورود سپاه به  دفاع فضایی از ایران فقط دست یابی به یک  فناوری سخت و  جدید نیست، بلکه مدلی نرم برای اکتشاف قدرت ملی است که  در در یک فرایند چهل ساله ، تاخیرات تاریخی ۲۰۰ ساله ی ایران در آن جبران شده است.

اخبار سیاسی- وی ادامه داد: هرچه قدر که ایرانیان برای دفاع در عصر بی خبری  قاجار و زمانه و ابستگی  پهلوی در  دفاع از شرف و تمامیت ارضی  خود در گروگان قدرت های بزرگ نظیر روس، انگلیس و فرانسه و بعدها آمریکایی ها بودند نیروی ملی سپاه به موازات پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران ، سیر پیشرفت قدرت ملی ایرانیان را  نمایان تر ساخت.

عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس افزود: مجلس یازدهم به عنوان  پیشران بنیادین رشد و  پیشرفت کشور در چله دوم انقلاب باید  از حیث روش شناسی شرایطی را در کشور برای پیشرفت ملی فراهم کند که فرمول دفاع فضایی ایران بر دیگر بخش های عقب مانده و یا عقب نگه داشته شده ی اقتصاد و صنعت تسری یابد.

وی گفت: باید شرایطی در کشور پدید آوریم که مدل دست یابی به  فناوری فضایی توسعه پیدا کند نه این که دشمنان هویت ملی ایران با خباثت به طراحی دوگانه ی جعلی  موشک و معیشت اقدام و اذهان را ملاک  عملیات روانی قرار دهند زیرا ایران، اکنون به جای دوگانه های جعلی موشک و معیشت  ساخته شده در رسانه های فارسی گوی ضد ایرانی، باید  به دوگانه های واقعی نقل مکان کند و آن این که چرا سیاستگذاران  اقتصاد و صنعت  همت به خرج نمی دهند  تا از دانش فنی و سرمایه های انسانی جهادی  پرتاب‌گر ماهواره برای بهبود زندگی مردم مدد بگیرد؟

وی گفت: دوگانه واقعی اینجاست چرا در یک جا روش ها عقیم است اما روشی دیگر در حوزه ای به مراتب سخت تر و پیچیده تر، دارای زایش و قدرت است؟

زارعی اظهار داشت: باید تصریح کرد که ایران درسال تولید جهش ملی با ورود به دفاع فضایی ازایران،  روش تولید سرمایه و اکتشاف  قدرت ملی را آغاز کرد ، روشی جهادی  که انتشار و تسری آن ، دیگر بخش ها را هم مولد و پررونق خواهد کرد.