ناوچه کنارک نیروی دریایی ارتش که در خلیج فارس دچار حادثه شد باعث شهادت 19 نفر و مجروحیت 17 نفر شده است.

اولین عکس از ناوچه حادثه دیده کنارک را میبینید.

ناوچه کنارک