به گزارش افکارنیوز،

 اسامی شهدای سانحه ناوچه کنارک نیروی دریایی ارتش به شرح زیر اعلام شد:

1- شهید ناوبان دوم الکترونیک جعفر کوهی

2- شهید ناوبان دوم عرشه اسماعیل‌پور خسرو

3- شهید ناوبان دوم مکانیک مصطفی پویانفر

4- شهید ناوبان سوم برق مهدی رازی

5- شهید استوار عرشه حسین سپهری اهرمی

6- شهید ناو استوار عرشه عادل قاسم زاده

7- شهید ناو استوار دوم برق سید منصور موسوی نژاد

8- شهید ناو استوار دوم مکانیک سعید یار احمدی

9- شهید ناو استوار دوم عرشه های سید حامد جعفری

10- شهید مهناوی یکم برق مهدی هاشمی خواه

11- شهید مهناوی یکم مکانیک آرش پاکدل

12- شهید کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی

13- شهید سرباز وظیفه فخرالدین فلک نازی

14- شهید ناو استوار یکم تفنگدار سید مرتضی خادمی حسینی

15- شهید مهناوی یکم تفنگدار رضا دهقانی

16- شهید مهناوی یکم تفنگدار محمد افشون فر

17- شهید غواص محمد اردنی

18- شهید جوشکار آرمان سرحدی

19- شهید استوار برق محمد صیادی