به گزارش افکارنیوز،

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

اخبار سیاسی-دستور کار امروز پارلمان به شرح ذیل است:

- گزارش سرپرست مرکز پژوهش‌ها در مورد جهش تولید

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد  لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی

- گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد در آمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل‌بانان

- گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر

- گزارش کمیسیون قضایی درباه کتاب سوم تجارت

- گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش

- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد فهرست احکام و قوانین در حوزه محیط زیست

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

- گزارش کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها درمورد طرح تشکیل استان اصفهان شمالی