به گزارش افکارنیوز،

حسین عرفانی، درباره همه گیری کووید ۱۹ در کلانشهر تهران، افزود: شاخص‌ها نشان می‌دهد که یک نفر عامل بیماری می‌تواند به طور متوسط چند نفر را آلوده کند. با توجه به سه ماه از گذشت همه گیری بیماری کووید ۱۹ در کشور، شاخص‌ها نشان می‌دهد مناطق مختلف کلانشهر تهران، الگوی ثابت بیماری را ندارند و همچنان خطر این بیماری را در اقصی نقاط کشورمان به ویژه در کلانشهر تهران داریم.

عرفانی افزود: خطر، کامل برطرف نشده و موج همه گیری بیماری کووید ۱۹ در تهران همچنان برقرار است و رعایت نکات پیشگیری به مردم توصیه می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت خوب مردم، اضافه کرد: بیشتر مردم توصیه‌های وزارت بهداشت را جدی گرفتند و رعایت کردند.

رئیس اداره مراقبت بیمارهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه هماهنگی بین بخشی هم خوب بوده است، گفت: از مقام معظم رهبری تا دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه، نیروهای نظامی و انتظامی، تمام قد در مبارزه با کووید ۱۹ حضور یافتند.

عرفانی با اشاره به اینکه بیماری کووید ۱۹ بیماری جهان گیر است، اضافه کرد: این بیماری در کشورمان تا حدودی سیر کاهشی دارد، اما به این معنی نیست که کامل کنترل شده باشد و تا زمانی که این بیماری در جهان وجود دارد خطر نفوذ دوباره و انتشار سریع آن همچنان باقی است.

رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفت: عدد مولد پایه نشان می‌دهد در ابتدای همه گیری، یک فرد به طور متوسط چند نفر را می‌تواند آلوده کند. با در نظر گرفتن مسائلی که در مبارزه با این بیماری وجود داشته است روی این شاخص تأثیر می‌گذارد و اکنون این شاخص به حدود یک نزدیک شده است، اما این کاهش، یک عدد موقت است و به راحتی ممکن است تحت الشعاع، قرار گیرد و دوباره افزایش بیماران را شاهد باشیم.