به گزارش ایلنا؛ معاون سياسي و امنيتي استاندار مازندران در نشست خبري استاندار مازندران پيرامون سفر سوم رياست جمهوروهيئت دولت به مازندران ،درجمع خبرنگاران با بيان اينكه بايد در استقبال از دولتمردان در مازندران تلاش وافري از سوي مسئولين انجام بگيرد گفت: احمدي ن‍ژاد بيشترين عنايت را به استان مازندران داشته است، وحضور رحيممشايي بعنوان كسيكه در دولت حرف اول را ميزند نعمتي براي مردم مازندران برشمرد وتصريح نمود: در دولت هاي قبلي حلقه تصميم گيري در انحصار استان هاي ديگر بود، در حالي كه در حال حاضر اين مسئله تغيير كرده است.
وی افزود: در هیچ دولتی به اندازه دولت نهم و دهم به هویت و باور مازندران توجه نشده است.