به گزارش افکارنیوز،

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس   در تذکر شفاهی با انتقاد از پرداخت نامنظم حقوق  ایثارگران و بازنشستگان کشوری و لشگری و فرهنگیان گفت: مجلس یازدهم باید به این مسئله ورود کرده و نظم را به این حوزه بازگرداند.

اخبار سیاسی- وی ادامه داد: در زمان شیوع بیماری کرونا به پرستاران قول ارتقای قرارداد دادند، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. همچنین در وزارت کشور بحث شهرستان شدن منطقه خمام به تصویب رسیده اما تاکنون این مسئله محقق نشده است.