غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود اسامی 21 اخلالگر ارزی را اعلام کرد که به شرح زیر است:

 

قوه قضائیه , دادگاه ویژه جرایم اقتصادی , قیمت ارز ,

 

 

قوه قضائیه , دادگاه ویژه جرایم اقتصادی , قیمت ارز ,