به گزارش فارس؛ آنجلز دوران ۴۹ ساله در این باره به روزنامه ال موندو گفت وی در ماه سپتامبر و پس از اینكه شنیده مردی آمریكایی ماه و بسیاری سیاران منظومه شمسی را به نام خودش ثبت كرده تصمیم به این كار گرفته است.

بر اساس یک توافق بین المللی هیچ کشوری نمی تواند ادعای مالکیت یک سیاره یا ستاره را داشته باشد اما در این توافقنامه در مورد اشخاص حقیق صحبتی نشده است.

وی گفت: هیچ مانعی نبود و من به صورت قانونی از ادعایم دفاع کردم. من احمق نیستم و قوانین را می دانم. هر کس دیگری هم می توانست این کار را بکند اما به هر حال من اولین نفر بودم.

در سند مالکیت تنظیمی توسط دفترخانه آمده: خانم دوران مالک خورشید ستاره ای نورافشان از نوع G۲ در مرکز منظومه شمسی که تا زمین ۱۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر فاصله دارد می باشد.

خانم دوران گفته که هم اکنون قصد دارد عوارضی را برای استفاده از خورشید تعیین کرده ونیمی از درآمد آن را به دولت اسپانیا و ۲۰ درصد دیگر را به امور بازنشستگی کشورش اختصاص دهد. کمتر از ۱۰ درصد دیگر به تحقیقات و ۱۰ درصد دیگر به تلاش برای پایان دادن به بحران گرسنگی در جهان اختصاص داده شده و ۱۰ درصد دیگر را برای خود نگه خواهد داشت.