به گزارش خبرنگار افكار مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ لايحه برنامه پنجم توسعه در خصوص كشاورزي است كه شنبه و يكشنبه هفته گذشته در صحن مجلس مطرح شد.
در هنگام بررسی این مواد در صحن مجلس عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مجلس حضور نداشت بلکه در قالب گروه های دوستی و پارلمانی در سفر خارج از کشور بود.
همچنین کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی هم در صحن مجلس حضور نداشتند.
یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن انتقاد از این مساله در این رابطه به خبرنگار افکار گفت: کارشناسان وزارت کشاورزی در خصوص مواد مذکور هیچ نظر کارشناسی به نمایندگان ارائه نکرده و اصلا در جریان پیشنهادات نمایندگان در خصوص این مواد نبوده و نمی دانند که چه موادی در این زمینه حذف یا اضافه شد.
وی تصریح کرد: در هنگام مطرح شدن مواد بخش کشاورزی در صحن مجلس نماینده دولت در موافقت یا مخالفت بصورت غیر تخصصی نظر خود را مطرح می کرد که از نظرات وی معلوم بود که هیچ کارکارشناسی در این زمینه از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی صورت نگرفت و به نماینده دولت مشاوره لازم داده نشد.