به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، محمدرضا رحیمی صبح پنجشنبه برای افتتاح سالن ترانزیت بین المللی فرودگاه بندرعباس و سد بزرگ شمیل و نیان وارد بندرعباس شد.

رحیمی پس از افتتاح سالن ترانزیت فرودگاه بین المللی بندرعباس برای افتتاح سد شمیل و نیان به سمت بخش شمیل حرکت خواهد کرد.

در ادامه معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اشتغال استان و جلسه هیئت دولت حضور خواهد یافت و پس از آن در نشست مطبوعاتی مصوبات و ماحصل جلسه هیئت دولت را در جمع خبرنگاران تشریح خواهد کرد.