به گزارش مهر، دکتر احمدی نژاد دقایقی پیش برای سخنرانی در جمع مردم شهرستان سیریک وارد این شهرستان شده اند.

احمدی نژاد در ورزشگاه تختی شهرستان سیریک در دیدار عمومی با مردم این شهرستان سخنرانی می کند. پس از این شهرستان رئیس قوه مجریه در شهرستانهای رودان و میناب سخنرانی می کند.