به گزارش افکار به نقل از به نقل از خبر، رئیس مرکز پژوهشها خطاب به رئیس مجلس گفت: کارهای شما با شیوه ۱۰۰ساله قانونگذاری در کشور متناسب نیست و اقداماتی می‏کنید که از دوره مشروطه تا کنون سابقه نداشه است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از پیشنهادات نمایندگان بدون اخذ رای از مجلس به صلاحدید هیات رئیسه دستکاری و کم و کسر می‎شود، ادامه داد: «اخیرا هم که به شوخی با نمایندگان توافق می‏کنید که پیشنهاداتشان را نخوانده، رای بگیرید. در حالی که پیشنهادات را منشی هیات رئیسه باید بخواند نه اینکه آدرس آن را بدهد و شما رای بگیرید!»

به گفته توکلی، یکی از مشکلات در کاهش آرای نمایندگان این است که هیات رئیسه پیشنهادات را کامل نمی‎خواند.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی سه صفحه بود. ما که نمی‏توانستیم پنج دقیقه وقت بگذاریم و آخر هم رای نیاورد! خب می‏گوییم که اگر رای آورد، کلش را میخوانیم.