به گزارش سرویس بینالملل شبکه ایران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی روزنامه انگلیسی دیلیتلگراف، در شرایطی که مردم ایتالیا در فکر دوران پس از برلوسکونی و دولت پرحاشیه او هستند، دو تن از متحدین زن نخستوزیر این کشور (که دیلیتلگراف از آنها به عنوان Babe یعنی زنان عزیز و دوستداشتنی وی یاد کرده است) به جان هم افتادهاند!
بنابر گزارش فوق، این درگیری لفظی و رسانه‌ای بین خانم " مارا کارفاگنا "، مانکن ۳۴ ساله ایتالیایی و از متحدین برلوسکونی و خانم " آلساندرا موسولینی " نماینده پارلمان ایتالیا، نواده ۴۷ ساله دیکتاتور سابق این کشور و از اقوام " سوفیا لورن " هنرپیشه ایتالیایی جریان دارد.
به نوشته دیلی تلگراف، ماجرا از آنجا آغاز شد که خانم موسولینی با موبایل خود عکسی از کارفاگنا حین صحبت با " ایتالو بوچینو "، نماینده پارلمان ایتالیا گرفت. بوچینو از گروهی از نمایندگان پارلمان ایتالیا محسوب می‌شود که چندی پیش راه خود را از سیلویو برلوسکونی جدا کردند. همین سند کافی بود که موسولینی، کارفاگنا را به پشت کردن به دولت برلوسکونی متهم کند و عکس مزبور را در رسانه‌ها پخش کند. وی کارفاگنا را متهم کرد که در حال چانه‌زنی با مخالفان دولت به رهبری " جیان‌فرانکو فینی " است.
این گزارش حاکی است: کارفاگنا نیز برای اینکه از رقیب خود عقب نماند در یکی از خیابان‌های مشهور شهر ناپل سخنانی علیه موسولینی ایراد کرد و وی را " زنیکه سلیطه ماهی‌فروش " نامید! این عبارت توهین‌آمیز، نواده دیکتاتور سابق ایتالیا را تا به آن حد عصبانی کرد که اعلام کرده انتخابات پارلمانی آتی را بایکوت خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود این بایکوت لطمات شدیدی را به آرای طرفداران برلوسکونی وارد سازد. وی همچنین در انتقام از خانم کارفاگنا اقدام به روبوسی با یکی از معشوقین کارفاگنا در ملاء عام کرد و نام آن را " بوسه سیاسی " گذاشت!

ظاهراً این دعوا چیزی بیش از دعوای دو دختربچه مدرسه‌ای و نشانه‌ای از مناقشه‌ای است که در اردوگاه حامیان برلوسکونی جریان دارد. برلوسکونی همان سیاستمداری است که در پارلمان عنوان کرده بود وقتی به سیاستمداران زن ایتالیایی نگاه می‌کند، احساس می‌کند راستگرایان زیباتر از چپ‌گرایان هستند!
واکنش کارفاگنا که ظاهرا انتظار حمایت بیشتری از برلوسکونی داشته است، انتقاد شدید از سیاست‌های برلوسکونی و متهم کردن وی به دیکتاتوری بوده است. وی ابتدای هفته گذشته نیز اعلام کرد که از سمت خود در کابینه استعفا خواهد کرد. البته برلوسکونی اعلام کرده که دو ساعت با کارفاگنا بحثکرده و وی را از این تصمیم بازداشته است.
دیلیتلگراف با اشاره به مشکلات گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت برلوسکونی و افتضاحات اخلاقی وی که هر روز بعد تازهای از آن رو میشود اذعان کرد که دوران برلوسکونی دیگر به پایان رسیده است