مرتضی تمدن، استاندار تهران در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر، با اشاره به مصوبات امروز هیئت دولت درباره آلودگی هوای تهران، ضمن اعلام تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه این هفته برای همه ادارات دولتی، سازمانها ونهادها، مراکز آموزشی و دانشگاهی گفت: این تصمیم شامل مراکز اورژانس، انتظامی و نظامی نمی شود و آنها مشمول مقررات خود خواهند بود.

وی افزود: بانک ها نیز کشیک برقرار کرده و خدمات خود را ارائه می کنند، البته این وضع برای شهر تهران، شهر ری و شمیرانات پیش بینی شده است.

تمدن مصوبه دوم را اجرای طرح زوج و فرد در همه شهر تهران ذکر کرد و گفت: مصوبه سوم هم تعطیلی یک ساعت زودتر مراکز دولتی بود تا به این صورت زمان تعطیلی مراکز با ترافیک عصرگاهی تلاقی نکند.

وی افزود: ۳۰ پیشنهاد دیگر هم از جمله برای تعطیلی مراکز آلوده کننده، فعالیت های عمرانی آلوده کننده و وسایل دودزا گرفته شد.

استاندار تهران در خاتمه همه این مصوبات را برای رفاه حال مردم و سلامتی آنها دانست و از شهروندان خواست تا با همکاری خود موجب موفقیت این طرح ها شوند.