" نیکلا سارکوزی " رکورد دروغ‌گویی در فرانسه را از آن خود کرده است.
وی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست ‌جمهوری در سال ۲۰۰۷ ظرف مدت یک دقیقه ۲۰ وعده دروغین گفت که از جمله این وعده‌های دروغین می‌توان به…

دولت متشکل از ۱۵ وزیر، انتصاب وزیران بی‌عیب و ایراد، سلامت اقتصادی، رئیس‌ جمهور همه بودن، آزادی رسانه‌ها و تلویزیون، استقلال سه قوه، ارتقای چهره فرانسه، رعایت حقوق بشر و دوری از سلیقه‌های شخصی در دوران مسئولیت اشاره کرد که با گذشت سه سال از دوران ریاست جمهوری وی هیچ یک از این وعده‌ها تحقق نیافته است.
منبع: ایران صدا