به گزارش افکارنیوز،

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس،گفت: درست است که ما تحت تأثیر تحریم های بی رحمانه آمریکا قرار داریم اما ظرفیت های مهم داخلی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد.

اخبار سیاسی- وی با تأکید بر مقابله با فساد اقتصادی، خاطرنشان کرد: قبح فساد در مجموعه دستگاه های اجرایی ریخته شده است.

این نماینده مجلس از رئیس قوه قضائیه به خاطر جدیت در مبارزه با فساد تشکر کرد و گفت: دولت باید اولویت خود را مقابله با فساد قرار دهد.

آرامی با تأکید بر لزوم اجرای اقتصاد دریامحور در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت اظهار داشت: سهم تولید ناخالص ملی ما از دریا یک تا سه درصد است. این در حالی است که کشور ما ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل دارد. صنعت کشتی سازی و گردشگری دریایی باید مورد توجه قرار گیرد.