به گزارش افکارنیوز،

کرمان دهه ۸۰ پیرایشگاه جنب مسجدالرسول(ص) ،جایی که همه کرمانی ها آن را می شناسند. حاج قاسم مشتری ثابت این پیرایشگاه بود.

سردار سلیمانی