به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان، مروري بر عملكرد چند ماه اخير رسانه هاي وابسته به اين سازمان نشان مي دهد كه نام خليج فارس از ادبيات اين سازمان حذف شده و جاي آن را عنوان جعلي خليج گرفته است. ظاهرا امريه جديد سران سازمان به سايت هاي وابسته پس از آن صادر شده كه آنها به فعاليت براي استخبارات رژيم سعودي در كنار تروريست هاي سلفي تن داده اند. اخبار جديد منتشره در رسانه هاي غربي از اين همكاري ها حكايت مي كند. بنابر برخي گزارش هاي ديگر، دولت عربستان با انتقال بخشي از اخراج شدگان پادگان اشرف به اين كشور موافقت كرده است.
سازمان منافقین بالغ بر دو دهه در خدمت استخبارات رژیم صدام قرار داشت اما پس از سرنگونی صدام و روی کار آمدن اسلامگرایان متحد ایران، در انزوا قرار گرفت.
پذيرفتن ننگ نوكري آل سعود از سوي فرقه تروريستي رجوي در حالي است كه رژيم سعودي به عنوان يكي از مرتجع ترين و منفورترين رژيم هاي منطقه به شمار مي رود.