رييس مجلس ملي ترکيه روز يکشنبه پيش از ترک فرودگاه آنکارا به مقصد تهران، در گفت وگويي کوتاهاين مطلب را اعلام کرد.
شاهین با اشاره به این که مجلس ها نمایندگان مستقیم ملت ها هستند، گفت: توسعه روابط بین مجالس به معنای توسعه روابط بین ملت ها است.
وی گفت: این سفر به دعوت دوست و برادرم " علی لاریجانی " رییس مجلس شورای اسلامی ایران انجام می شود و در فرصت های گوناگون با ایشان هم در ترکیه و هم در کشورهای دیگر دیدارهایی داشته ام.
به گفته رییس مجلس ملی ترکیه، انجام این سفر فرصتی برای بررسی دوباره روابط دو کشور به خصوص در زمینه روابط پارلمانی خواهد بود.
وی با اشاره به این که در این دیدار با مسوولان بلندپایه ایرانی نیز دیدارهایی خواهد داشت، از این مساله ابراز خرسندی کرد.
شاهین انجام این سفر در مرحله زمانی فعلی را مهم ارزیابی کرد.
وی در پاسخ به این که " آیا در این سفر قراردادی بین مجالس دو کشور امضا خواهد شد؟ " گفت: هیات های کارشناسی دو کشور در این زمینه مذاکراتی انجام داده اند، ولی هنوز امضای قرارداد قطعی نیست.
این اولین سفر یک رییس مجلس ملی ترکیه به جمهوری اسلامی ایران بعد از ۱۰ سال است.
بعد از رای منفی ترکیه به قطعنامه ضد ایرانی ۱۹۲۹ در شورای امنیت سازمان ملل، شاهین اولین مقام بلندپایه ترکیه است که از ایران دیدار می کند.
به گفته ناظران آگاه در آنکارا انجام این سفر دلیلی روشن بر ناکارایی تحریم ها و فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران است.