به گزارش افکارنیوز ، حسین شیخ الاسلام در گفتگو با مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مردم حماسه آفرین کشورمان باید در دور دوم انتخابات مجلس نهم احساس تعهد کرده و در مرحله دوم شرکت کنند، زیرا اهمیت مرحله دوم کمتر از مرحله اول نیست.

وی افزود: اگر در مرحله اول انتخابات ۵ نفر به مجلس وارد شدند در مرحله دوم ۲۵ نفر قرار است به مجلس وارد شوند، لذا رای مردم در دور دوم بسیار موثرتر از دور اول خواهد بود.مشاور امور بین الملل رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: رای دادن در دور دوم نیازمند دقت و توجه بیشتری است چرا که مردم باید از میان ۵۰ نفر، نیمی از آنها را برگزینند.شیخ الاسلام ادامه داد: منتخبان مرحله دوم انتخابات در شهر تهران نقش زیادی در مشخص کردن رئیس مجلس می توانند داشته باشند، لذا از این ناحیه انتخابات مجلس نهم در دور دوم بعد بین المللی هم دارد.وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه گروهی می توانند اکثریت مجلس نهم را در اختیار بگیرد، گفت: هر شخصی توسط مردم رای بیاورد قابل احترام است و مهم نیست متعق به چه جناح و گروهی باشد.مشاور امور بین الملل رئیس مجلس تولید ملی وپشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی را از مهمترین اولویت های مجلس نهم عنوان کرد و در پاسخ به این سئوال که مهمترین وظیفه مجلس در بعد بین المللی چیست؟ گفت: بیداری اسلامی مهمترین پدیده قرن ۲۱ خواهد بود البته این اتفاق در اول قرن افتاد و نمی دانیم تا آخر آن چه می شود ولی معتقدم این بیداری اثرهای خیلی راهبردی در آینده خواهد داشت.وی دیپلماسی پارلمانی و ارتباط با عامه مردم را در کشورهای مختلف جهان مهم ارزیابی کرد و گفت: نقش مجالس مردمی در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و مجلس ها واقعی تر و حقیقی تر و بیشتر به سمت خواست های مردمی خواهند رفت.