به گزارش افکارنیوز، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر در مورد تصمیمات کمیته ارزی ۵ نفره در دولت گفت: این کمیته جایگاه قانونی ندارد، ضمن اینکه کمیته پنج نفره ارزی تنها می تواند تدابیر اجرایی داشته باشد و نهاد تصمیم گیر و دارای جایگاه قانونی برای سیاستها و مسائل پولی و بانکی شورای پول و اعتبار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی هم اکنون استقلالی ندارد و تحت فشار تصمیمات دولت است.

وی همچنین در رابطه با تائید صلاحیت مدیران بانکی و نظارت بر عملکرد آنها گفت: کمیته ای صلاحیت مدیران بانکی را بررسی و تائید می‌کند. البته بی کفایتی در بخشی از مدیریت نظام بانکی کشور وجود دارد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد استعفای رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: هم استعفا مطرح است؛ هم انکار آن؛ البته من خبر دارم که محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی استعفا کرده ولی دولت این استعفا را قبول نکرده است.

خبرگزاری مهر ۲۱ فروردین ماه گزارش داده بود:" بهمنی استعفا کرد؛ دولت نپذیرفت." انتشار این خبر، برخی رسانهها فورا را به تکاپو انداخت و آنها به جای تائید یا تکذیب این خبر از سوی مقامات رسمی، اخبار غیر واقعی از این موضوع به نقل از منابع غیر رسمی منتشر کردند.