به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، با توجه به تصریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی كه مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رییس جمهور نهاده است و با عنایت به فعال شدن دبیرخانه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی سازمانها و وزارتخانه ها نهایت همكاری و مشاركت را با هیات مذكور داشته باشند .

در این بخشنامه تصریح شده است: با توجه به تاکید رییس جمهوری بر حسن اجرای قانون اساسی در همه دستگاههای حکومتی و اجرایی، تمامی دستگاههای اجرایی ضمن اهتمام مضاعف در خصوص اجرای کامل اصول قانون اساسی در محدوده شرح وظایف مقرره و نیز تلاش در راستای تدوین برنامه های آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی برای آشنایی بیشتر همگان با حقوق و تکالیف مندرج در قانون اساسی نهایت همکاری و مشارکت را باهیات مذکور داشته و زمینه تحقق اهداف مربوط به تشکیل این هیات را فراهم سازند.

این بیانیه تاکید می کند: ‌ وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی و استانداریهای سراسر کشور گزارش عملکرد و برنامه های دستگاه متبوع خود را در خصوص اجرای اصول قانون اساسی به طور منظم به دبیرخانه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ارایه و ارسال کنند.

گفتنی است، آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه اواخر اسفندماه ۹۰ با تاکید بر غیر قانونی بودن هیئت نظارت بر قانون اساسی گفت: قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضایی را نخواهد داد.