به گزارش افکارنیوز، پرویز سروری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان وزیر کار در گفتوگو با فارس گفت: سعید مرتضوی عنوان کرده است که به این نتیجه رسیده که به سازمان تأمین اجتماعی نرود و ما نیز به وی توصیه میکنیم این تصمیم عاقلانه خود را عملی کند چراکه در غیر این صورت استیضاحکنندگان بار دیگر موتور استیضاح را روشن کرده و در نطقهای قانونی خود نیز مطالبی را مطرح خواهند کرد.

وی ‌ادامه داد: توافق ما با سعید مرتضوی این است که مرتضوی تحت هیچ شرایطی به سازمان تأمین اجتماعی باز‌نگردد چرا‌که مسأله اصلی خود وی است و در جلسه روز گذشته ما با وی، احاله استعفای سعید مرتضوی از سوی وزیر کار به رئیس جمهور و عدم پذیرش وی از سوی رئیس جمهور عنوان شد و سعید مرتضوی گفت که من به سازمان تأمین اجتماعی باز نخواهم گشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: ما اقدام مرتضوی در کناره‌گیری از سمت خود را اقدامی قابل تقدیر و شجاعانه‌ای می‌دانیم و معتقدیم که این تصمیم هم به نفع شخص سعید مرتضوی و هم به نفع دولت، مجلس و نظام بوده و این اقدام و تصمیم به مصلحت کشور و نظام است.

وی ادامه داد: مرتضوی مصلحت خود و نظام را در نظر دارد و هر اقدامی که غیر از این باشد، خساراتی را برای شخص مرتضوی در بر خواهد داشت.