به گزارش افکارنیوز،

پس از ترکیب هیئت رئیسه مجلس و تأیید اعتبار نامه‌ها، اکنون باید شاهد شکل گیری کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشیم. این هفته لیست حضور نمایندگان در کیمسیون‌ های تخصصی به آنها اعلام شد و اکنون بحث اصلی این است که چه کسانی قرار است عهده دار ریاست کمیسیون های تخصصی مجلس شوند.

اسامی کاندیدا‌های احتمالی ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس

کمیسیون برنامه و بودجه:  شمس الدین حسینی کمیسیون امنیت ملی:  مجتبی ذوالنور
کمیسیون اجتماعی: ولی اسماعیلی کمیسیون فرهنگی: مرتضی آقاتهرانی
کمیسیون کشاورزی:  دکتر عسگری کمیسیون عمران:  اقبال شاکری
کمیسیون بهداشت و درمان:  عبدالحسین روح‌الامینی کمیسیون شوراها:  ابوالفضل ابوترابی
کمیسیون انرژی:  فریدون عباسی کمیسیون صنایع و معادن: امبری تالارپشتی
کمیسیون اقتصادی: محمدرضا پور ابراهیمی کمیسیون آموزش: محمدمهدی زاهدی
کمیسیون حقوقی و قضایی:  موسی غضنفرآبادی مرکز پژوهش:  علیرضا زاکانی