مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه در خصوص ترور دو تن از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي با فارس گفت و گو ميكرد، اظهار داشت: دكتر فريدون عباسي از دوستان نزديك بنده است وقتي خبر ترور ايشان را شنيدم با وي تلفني گفت و گو كردم.

وی افزود: حال عمومی وی مساعد است و از این حادثه جان سالم به در برده است و احتمالا به زودی از بیمارستان مرخص می‌شود.

نماينده مردم تهران با اشاره به شهادت دكتر شهرياري گفت كه اين اقدامات دشمنان انقلاب اسلامي خللي در عزم و اراده ملت ايران براي فتح قلههاي علمي به وجود نخواهد آورد.