به گزارش افکارنیوز،

پلیس رومانی می بایست به گونه ای از منصوری محافظت می کرد که صدمه ای به او نرسد.

اخبار سیاسی- مرگ منصوری خللی در روند رسیدگی به پرونده (موسوم به طبری ) ایجاد نمی کند و بازگشت او صرفاً می توانست بازگشت وجوه و اموالی که اختلاس کرده بود، تسریع کند.