به گزارش افکارنیوز،

عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: با مرگ قاضی منصوری کلیشه های تثبیت شده و آماده انگشت خود را به سمت نظام نشانه رفتند و البته جز این توقعی نباید داشت.

اخبار سیاسی- اما حذف فیزیکی ایشان (اگر خودکشی نکرده باشد) چه آورده ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند داشته باشد؟ قطعا هیچ! زیرا جز شبهه و تحلیل های ناروا آورده ای ندارد.جز محاکمه هر مسیر دیگری نفعی برای نظام در افکار عمومی نداشت.

چه کسی اولین بار رسما  و علنا اعلام کرد ما در دستگاه قضایی چنین قاضی فاسدی داشته ایم؟ و ایران و جهان از آن مطلع شدند؟ خود نظام جمهوری اسلامی.

چه کسی پیگیری آمدنش از رومانی از طریق اینترپل شد؟ جمهوری اسلامی.

حال سؤال این است که فرضا اگر نظام می خواست وی حذف شود چه لزومی داشت رسما هزینه فساد یک قاضی شناخته شده را با علنی کردن آن بپردازد؟ اگر چنین قصدی بود نمی توانست بدون اینکه نامی از وی به میان بیاورد و کسی متوجه جرم وی شود او را حذف کند؟ و هیچ هزینه ای نپردازد؟

  البته باید اینترپل که وی رسما تحویل آن بوده و پلیس رومانی پاسخگو باشند و باید قدری صبر کرد.