اخبار سیاسی- روزنامه های امروز اول تیر 99 در سرمقاله‌ های خود به موضوع اعتراضات در آمریکا و وضعیت دونالد ترامپ پرداختند.

دولت مدرن!

بیش از دو قرن از تاریخ مدرنیسم می‌گذرد. امروز سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس به علاوه آلمان، عالی‌ترین نمونه شکل‌گیری «دولت مدرن» با مختصات علمی، فلسفی و حقوقی براساس مبانی اومانیسم است.

جنگ داخلی

در حالی که کمتر از 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، دونالد ترامپ در 3 بحران کرونا، اعتراضات ضدنژادپرستی و کتاب جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی خود گرفتار شده است.

بدرقه با قطعنامه در خط پایان!

7 سال پیمودیم، تمام شده است. تا دیرتر نشده، با یک عذرخواهی ساده از مردم، ریل را تغییر دهید!