دکتر محمدباقر قالیباف  در حساب توئیتری خود نوشت:

"به هیچ وجه اجازۀ تخطی آژانس از چارچوب‌های قانونی داده نمی‌شود.

مقاومت فعال و هوشمندانه، راهبرد جدید ملت ایران است.

‌دوران کوتاه آمدن‌ها گذشته است و ایران همکاری را فقط در قبال همکاری می‌پذیرد".