به گزارش افکارنیوز،

محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت  بیمه بیکاری در ایام کرونا، اظهار کرد: در ایام کرونا برای پرداخت بیمه بیکاری روال خاصی داریم.

 اخبار اجتماعی-​ وی بیان کرد: با شیوع کرونا عده ای از کار بیکار شدند و مجددا به کارشان بازگشتند و برای تعطیلی موقت تمهیداتی درنظر گرفته شد؛ دولت از طریق منابع صندوق توسعه ملی بودجه ای را برای بیمه بیکاری تخصیص داده است و سازمان برنامه و بودجه از طریق لیستی که ما در اختیارشان می‌گذاریم پرداخت حداقلی را انجام می‌دهد.

شریعتمداری با بیان اینکه برای اسفند ماه در یک مرحله ۱۰۳ هزار نفر و مرحله دوم ۴۶ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کردند، افزود: برای فروردین نیز حدود ۲۳۰ هزار نفر تایید شدند تا بیمه بیکاری دریافت کنند و تا واریز صورت گیرد همچنین برای اردیبهشت نیز به همین روال خواهد بود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برای این ۳ ماه بیکاری دولت بیمه بیکاری پرداخت کرد، اما اگر باز هم بعد از این ۳ ماه، بیکاری ادامه داشت، روال طبیعی رسیدگی در کمیته وزارت کار و تامین اجتماعی طی می‌شود و به ۲۵۰ هزار نفری که پیش از این بیکار بودند و بیمه بیکاری دریافت می‌کردند اضافه می‌شوند.