به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره لوایح معوق و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم گفت: در دستور کار جلسه هیات دولت طرح‌ها و لوایح معوق و باقی مانده و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار گفت و با توجه به ماده 137 قانون آیین نامه داخلی مجلس قرار شد تا 68 لایحه معوق و 3 لایحه ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده در نامه‌ای به مجلس یازدهم ارسال شود.

اخبار سیاسی- وی افزود: بر همین اساس از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم تا با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند.

امیری لایحه‌های الحاق یک تبصره به ماده (13) قانون صدور چک – مصوب 1355 – و اصلاحات بعدی آن،  نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی را سه لایحه ای عنوان کرد که فوریت آنها مشخص و اعلام وصول نشده است.

لایحه‌های معوق اعلام وصول نشده به شرح زیر است:

1 - لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

2 - لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

3 - لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

4 - لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

5 - لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

6 - لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

7 - لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

8 - لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد(34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تغییر عنوان: لایحه ساماندهی سهام عدالت

9 - لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

10 - لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

11 - لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور

12 - لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

13 - لایحه الحاق یک تبصره به ماده(6) قانون مبارزه با پولشویی

14 - لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

15 - لایحه اصلاح بند«ت» ماده(80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران »

16 - لایحه  اصلاح ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  

17 - لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- به منظور حمایت از سهامداران خرد

18 - لایحه اصلاح تبصره (1) بند (ب) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

19 - لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور

20 - لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون هوای پاک – مصوب 1396

 - لایحه حمایت از مالکیت فکری

22 - لایحه استخدامی شهرداری ها

23 - لایحه آئین‌دادرسی تجاری

24 - لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

25 - لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

26 - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب 1977

27 - لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

28 - لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

29 - لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

30 - لایحه تعیین وظایف واختیارات وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی   

31 - لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامور مدنی)مصوب-1379

32 - لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

33 - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی

34 - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه

35 - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن

36 - لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

37 - لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

38 - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

39 - لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی

40 - لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

41 - لایحه اصلاح

ماده(19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

2 - لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشکاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

43 – لایحه اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تغییر عنوان: لایحه اصلاح ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده(1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

44 - لایحه جامع انتخابات

45 - لایحه نحوه واگذاری اموال،تاسیسات ، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب  

46 - لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

47 - لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

48 - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

49 - لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

50 - لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور

51 - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

52 - لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی

53 - لایحه شفافیت

54 - لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به  موافقتنامه  همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر2010))

55 - لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر2010))

56 - لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر2010))

57 - لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

58 - لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

59 - لایحه اصلاح ماده 35 آیین نامه معاملات شهرداری تهران

60 - لایحه پروتکل اصلاحی بند(5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

61 - لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

62 - لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

63 - لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان(اس تی سی دبلیو 1978(1357))

64 - لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

65 - لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

66 - لایحه  موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن

67 - لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

68 - لایحه الحاق یک تبصره به ماده(5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل جهل و چهارم(44) قانون اساسی