به گزارش افکارنیوز،

احمد علیرضابیگی با اشاره به نا بسامانی حوزه  مسکن   گفت: دولت اعتقادی به حوزه مسکن ندارد. این دولت معتقد است که باید تنها به مردم تسهیلات داده شود و مردم خودشان اقدام به خانه سازی کنند.

اخبار سیاسی- این نماینده مجلس اظهار داشت: دولت باید در حوزه مسکن به فکر کاهش تقاضا و افزایش عرضه باشد. در حوزه عرضه مسکن، دولت باید دخالت کند، اما درست جایی که دولت باید دخالت کند، دخالتی مشاهده نمی‌شود.


بیشتر بخوانید:

آقایان مسئول در مسکن 25 متری می توانید زندگی کنید؟

متوسط قیمت مسکن چقدر است؟


عضو کمیسیون «امور داخلی و شورا‌ها در کشور»  با اشاره به تکالیف دولت در زمینه ساخت مسکن بیان داشت: طبق قانون اساسی دولت ۵ مسئولیت دارد؛ امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و اشتغال، اما دولت حاضر نیست در حوزه مسکن شخصا ورود کند، اما به حوزه خودروسازی به طور مستقیم ورود می‌کند آن هم به این دلیل که می‌تواند منافع خود را در حیاط خلوت خودرو سازان تامین کند.