به گزارش افکارنیوز به نقل از روزنامه کیهان ، پایگاه اینترنتی میدل ایست آن لاین با ارائه این تحلیل خاطرنشان کرد: کشورهای غربی خوب می دانند که مذاکره بسیار کم هزینه تر از تهدید و مفیدتر از اعمال تهدید است. آنها این بار قبول کردند دور از درگیری و تهدید پای میز مذاکره با ایران بنشینند.

این پایگاه اینترنتی اضافه کرد: فعلا غرب در مذاکرات اسلامبول و در مقابل ایران یک قدم عقب نشینی کرده و پذیرفته تا مذاکرات سازنده ای داشته باشد. ایران در حالی که در برنامه هسته ای خود کوتاه نیامده و زیربار توقف غنی سازی نرفته، تا اینجا به یک پیروزی مهم دست یافته است.

روزنامه ایتالیایی ایل فولیو هم، مذاکرات اسلامبول را به نفع ایران دانست و نوشت: مذاکرات مذکور صرفا به نفع ایران تمام شده است. ایران موفق شد با بهره برداری از بحران خاورمیانه، از موضع قدرت در مذاکرات هسته ای شرکت کند.

از سوی دیگر روزنامه کوریره دلاسرا با بیان اینکه ایران حاضر به توقف غنی سازی ۲۰ درصد نیست، از قول ناحوم بارنه روزنامه نگار صهیونیست نوشت: نتانیاهو متوجه شده تهدید مستمر به حمله علیه ایران باعثشده قیمت نفت افزایش یابد، ایرانی ها به فعالیت های غنی سازی ادامه دهند و نفرت از اسرائیل بیشتر شود. بنابراین او بعد از این سکوت خواهد کرد و فعلا منتظر است که مذاکرات به کجا منتهی شود.

اما روزنامه انگلیسی گاردین از زاویه دیگری به مذاکرات پرداخت و نوشت: شاید دستاورد این گفت وگوها به ظاهر چندان چشمگیر نباشد اما وقتی بستر این تحول را مدنظر قرار دهید، متوجه خواهید شد که همین مقدار پیشرفت هم چندان ناچیز نیست. همین که سایه بحران و تنش فروکش کرده را باید غنیمت شمرد و پیشرفت قابل توجه برشمرد.

این روزنامه می افزاید: تنها طرف هایی که بازنده این مذاکرات هستند، غایبان میدان هستند. ۶ کشور و ایران در نشست اسلامبول، اسرائیل را محدود کردند و شاید اسرائیل تنها بازنده است.