به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، اعزامی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایس به زاگرب، در این دیدار عمر باشیچ پیرامون وضعیت مسلمانان کرواسی، مسلمانان کشورهای منطقه بالکان و اجلاسی که قرار است در چند روز آینده توسط مرکز اسلامی زاگرب درباره اوضاع مسلمانان اروپا برگزار شود، صحبت کرد.

او همچنین به تشریح فعالیت مرکز اسلامی زاگرب پرداخت و توضیح داد: در جهت اهداف این مرکز با اندیشمندان، صاحبنظران و علمای اسلامی در کشورهای مختلف و از جمله ایران تبادل نظر و گفتوگو داشتهایم.