به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، در این دیدار كه استاندار خوزستان و نماینده ویژه رییسجمهور در راهیان نور نیز رحیم مشایی را همراهی میكردند، مسوول دفتر رییسجمهور با اشاره به مسوولیت راهیان نور در شناساندن آرمانهای شهدا گفت: امروز وظیفه ما شناساندن ارزشهای هشت سال دفاع مقدس به نسلی است كه طعم آن دوران را نچشیده است.

وی با اشاره به مستحكم بودن ارتباط معنوی مردم ایران با شهدا افزود: استقبال هر ساله از برنامههای راهیان نور نشان از زنده بودن روح رشادت و فداكاری در میان مردم ماست.