به گزارش افکارنیوز به نقل از محدوده، جریان انحراف که تمامی برنامه های خود را برای کسب کرسی های مجلس نهم نقش بر آب دیده رایزنی های خود را برای جلب همکاری با برخی از نمایندگان راه یافته به مجلس آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش،در همین زمینه شنیده شده که سران جریان انحراف و برخی از عناصر آنان به بهانه برخی مذاکرات، راه یافتگان به مجلس نهم را به برخی از نهادها دعوت کرده و مذاکره با آنان را به منظور همکاری در مجلس و تشکیل فراکسیون خدمت ،عملیاتی کرده اند.