به گزارش افکارنیوز به نقل از آنا عباس امیری فر پیش نماز مسجد سلمان فارس نهاد ریاست جمهوری با حکم حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان مشاور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.