به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در همایش بزرگداشت روز ارتش که با حضور وابستگان نظامی کشورهای خارجی برگزار شد در جمع خبرنگاران در خصوص برخی اظهارنظرها درباره جزایر سهگانه کشورمان اظهار داشت: حاکمیت این جزایر از قدیمالایام متعلق به ایران بوده و جمهوری اسلامی نیز از این حق خود قاطعانه و با قدرت دفاع میکند.

امیر پوردستان با بیان اینکه به هیچ کشوری اجازه کوچکترین دستاندازی را نمیدهیم، تصریح کرد: اگر اینطور شود و مسئله از طریق سیاسی حل نشود نیروهای نظامی آمدهاند اقتدار نظام را به کشور متعرض نشان دهند.