به گزارش خبرنگار ما، محمد خوش چهره در برنامه عدالت اجتماعی از ادعا تا واقعیت که به همت انجمن اسلامی دانشگاه تهران و با حضور حسین راغفر اقتصاددان برگزار شد افزود: نظام اسلامی به هیچ وجه استحقاق فقر راندارد و خروجی اسلامی فقر نیست. وی ادامه داد: ما ماهیتا فقیر نیستیم و فقر موجود ماهوی نیست بلکه عارضی است. خوش چهره گفت: برخی از علت های دیگر فقر نیز به دلیل ضعف معرفت نسبت به عدالت وارزش هاست چرا که بسیاری از کسانی که از عدالت سخن می رانند به این مفهوم عمقی پیدا نکرده اند. وی یکی دیگر از ریشه های فقر را محدود نگری نسبت به این مفهوم دانست و افزود: بعضی افراد در صحنه سیاسی و انتخاباتی وارد میشوند و شعارشان عدالت طلبی است این درحالی است که درک محدودی از عدالت دارند در نتیجه در سیاست ها و روش ها بر عکس عمل می کنند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران با دفاع از مفاد قانون اساسی درباره عدالت و منع تبعیض گفت: متاسفانه ما بعد از جنگ از این مفاهیم ارزشی حاکم در قانون اساسی در مواردی فاصله گرفتیم به طوری که در دوره سازندگی تلاش ها بر روی درامد، ثروت و رشد اقتصادی حاکم شد اما به نحوه توزیع درامد و ثروت توجهی نشد. وی ادامه داد: اکثریت مردم از درامد بالا و ثروت فراوان و همچنین نرخ رشد اقتصادی بی بهره ماندند و این موضوع در دوره اصلاحات و در دوره کنونی نیز تکرار شد. خوش چهره تولید ثروت ودرامد همراه با توزیع عادلانه ان را یک اصل منطقی در اقتصاد اسلامی دانست و افزود: اگر این نگاه در اجرا و عمل جاری می شد بسیاری از مشکلات موجود از سر راه برداشته می شد. این اقتصاد دان گفت: برخی از کالاهایی که خودمان تولید می کنیم به دلیل نبود مدیریت واحد از خارج وارد میشود و این منشاء تشدید فقر در اقتصاد و ثروت و در امد خانوار است. وی افزود: مثلا نود درصد روغن، چای، برنج از بیرون وارد می شود و در حالیکه تولید کننده اصلی برنج هستیم به راحتی واردات این محصول را در کشور شاهدیم در حالی که در داخل کشور ظرفیت تولید ان بالاست. وی ادامه داد اگر کشاورز و یا فعال اقتصادی اجازه یابد این کالاها را با ارامش در کشور تولید کند و ثروت و درامد خانوارها را بالا ببرد به خودی خود باعثافزایش نرخ اقتصادی از یک سو و همچنین بالا رفتن کرامت کشاورز و فعال اقتصادی میشود. استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: متاسفانه درباره فقر مفاهیم اصلی به کنار زده شده بویژه واژه مستضعف به اسیب پذیر و اسیب پذیر نیز هم اکنون به دهک های پایین معروف شده است. خوش چهره تصریح کرد: واژه مستضعف برای اینکه تضعیف درامد واقتصاد فرد و همچنین نابرابری اجتماعی را نشان می دهد در انقلاب اسلامی جا افتاده بود اما بعد ها تغییر کرد که این نگاه ناصحیح به موضوع فقر است.