به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان،نیک آهنگ کوثر با بیان اینکه ما را نا-زر می خواهند نه ناظر می نویسد: فکر نکنید دعوایی هست یا جنگی؛ نه! یک بحث انتقادی داریم که خیلی هم دوستش داریم! اپوزیسیون برای اینکه اپوزیسیون بماند، باید چکش بخورد. اینکه همه دوست داشته باشند که قربان صدقه شان بروی، نتیجه اش می شود یک گروه پیر شونده و میرا که خیال می کند همین پس فردا مردم ایران برایشان فرش قرمز می اندازند و بفرما می گویند. از این خبرها نیست! بعضی هایشان آنقدر خالی بسته اند که خودشان هم باورشان شده خبرهایی هست! اپوزیسیونی که در بند قمپز باشد، چیزی جز قمپزیسیون نیست.

وی درباره نشست محفلی اخیر طیفی از عناصر فراری و عدم شرکت شماری دیگر می نویسد: طرح های ارائه شده شاید پختگی لازم را نداشتند و یا شاید برخی مثل شهریار آهی نگران بودند که با طرح علنی پروژه ها، حیدر مصلحی ناگهان به کلید در گاو صندوق اپوزیسیون دست پیدا کند و همه چیز بر باد رود. به نظرم، برگزاری «باز» کنفرانس هایی از این دست بسیار مفید است. اولا معلوم می شود چه کسانی جرات می کنند حاضر باشند و حرفی بزنند. معلوم می شود چه کسانی تا پشت در کنفرانس می آیند و بعد از ترس دوربین قایم می شوند! معلوم می شود چه کسانی طرح هایشان متناسب با واقعیت درونی ایران است و معلوم می شود چه کسانی با آمار ساختگی دلشان را خوش کرده اند.

وی همچنین با اشاره به دنده عقب گرفتن شماری از عناصر فراری خاطرنشان می کند: با دوستی درباره آینده بخش بزرگی از مخالفان تازه خارج شده از ایران حرف می زدیم. پیش بینی او این بود که گروهی از اینان قبل از انتخابات ریاست جمهوری آینده، به ایران باز خواهند گشت. از سوی دیگر، بخشی از نیروهای ظاهرا اپوزیسیونی هم رفت و آمد با ایران را از طریق نزدیکان خود دنبال می کنند و مشکلی هم وجود ندارد. اتفاقا همین دوستان جزو مخالفان «براندازی» محسوب می شوند.

به نظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آتی و احتمال سازش بخش هایی از اصلاح طلبان و نشان دادن التزام به قانون اساسی، بسیاری از مشکلات گروهی حل شود و زبان سایت هایی در خارج از کشور تغییر کند.

نیک آهنگ کوثر در پایان مجددا نوشته است: برای پرسیدن لزومی به بی ادبی و حتی نمایش بلاهت ذاتی نیست. ما رسانه هایی می خواهیم که «زر» بزنند و نازر نباشند.

یادآور می شود نامبرده پیش از این به اشتباه از سوی طیفی از اپوزیسیون متهم شده بود که خبرچین وزارت اطلاعات است!