به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، دولت سوییس پس از نشستی برای بررسی تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام كرد: سوییس در تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران كه در ماه ژانویه سال جاری علیه بانك مركزی ایران به تصویب رسیده است ، شركت نخواهد كرد.

در این بیانیه با اشاره به جایگاه بانک مرکزی ایران تصریح شده است که این بانک از سوی دولت سوییس مورد تحریم قرار نخواهد گرفت.

دولت سوییس همچنین اعلام كرد كه در تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران شركت نخواهد كرد.