به گزارش افکارنیوز،

احمد علیرضا بیگی به شایسته‌گزینی مدیران در جلب اعتماد مردم نسبت به نظام اداری کشور اشاره کرد و گفت: عدالت، ایجاد امنیت می‌کند و اگر در انتصاب مدیران دستگاه‌های گوناگون کشور این مهم اجرایی شود و  البته براساس شایسته‌سالاری، مدیران منصوب شوند؛ قطعا وجود چنین مسئله‌ای باعث دلگرمی و اعتماد مردم به نظام اداری خواهد شد.

اخبار سیاسی- وی در ادامه افزود: متاسفانه در این سالهای اخیر به شایسته سالاری در امر مدیریتی اهمیت چندانی داده نشده و همین امر نیز سرمایه اجتماعی نظام را زیر سوال می‌برد.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو به مشکلات ایجاد شده در سایه عدم شایسته‌سالاری در مناصب مدیریتی اشاره و  تصریح کرد: وقتی که شایسته‌گزینی اتفاق نیفتد این مسئله مشکلاتی را به دنبال خود سوق خواهد داد؛ مشکلاتی که شاید جبران آنها دیگر میسر نباشد؛ متاسفانه در حال حاضر همین تخلفاتی که در کشور شاهد هستیم همه به سبب عدم شایسته گزینی مدیران است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود: وقتی که مدیر انتخاب شده شایسته نباشد، این مدیر نیز افرادی را برای معاونت‌های گوناگون خود برمی‌گزیند که از شایستگی لازم برخوردار نیستند؛ لذا این روند فسادزا بوده و نظارت در اینجا بی معنا می‌شود.