به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، خبرگزاری روسی ریا نووستی نوشت: عده ای از کارمندان شرکت "زر کوه"، شرکت مختلط قزاقستان و ایران و از جمله "کایسین" و "روماننکو" دو تبعه روسیه روز ۵ آوریل در تهران بازداشت شدند.

سفارت روسیه در ایران به همراه سفارت قزاقستان تدابیر فوری را در جهت مشخص کردن محل اقامت بازداشت شدگان و معلوم کردن علت بازداشت آنها و نیز برای سازماندهی دیدار آنها با نمایندگان کنسولگری اتخاذ نمودند و اتباع روسیه روز ۱۵ آوریل آزاد شدند.

به بازداشت شدگان اتهامات مشخصی اقامه نشده و هم چنین دلیل بازداشت آنها ذکر نگردیده است. سخنگوی سفارت روسیه دیرتر گفت حال شهروندان روسیه پس از آزادی رضایت بخش نیست.

وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد " ایگور مارگولوف " معاون وزیر خارجه روز چهارشنبه در رابطه با بازداشت شهروندان روسیه بدون توضیح دلایل به سید " محمود رضا سجادی " سفیر ایران در روسیه اعتراض کرد.

در سند منتشره گفته می شود: "شهروندان روسیه در حال حاضر آزاد شده اند اما با این وجود مقامات ایران اسناد و اشیای شخصی آنها را در نزد خود نگه داشته اند. ایگور مارکولوف اعلام کرد ما امیدوار دریافت توضیحات قانع کننده طرف ایرانی درباره این رویداد و جلوگیر از تکرار چنین اوضاعی در آینده هستیم".