به گزارش افکارنیوز،

ابوالفضل ابوترابی به اتحاد و همدلی مسئولان برای عبور از شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: اتحاد و همدلی مسئولان یکی از اساسی‌ترین کارها برای عبور از شرایط فعلی کشور بوده؛ چرا که اتحاد رمز موفقیت خواهد بود.

اخبار سیاسی- وی در ادامه افزود: ما با اتحاد و همدلی می‌توانیم این شرایط سخت را به یک فرصت تبدیل کنیم؛ فرصتی که می‌تواند بسیاری از راه‌های مسدود شده را باز کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: با شناسایی استعدادهای موجود در کشور و همچنین فعالسازی ظرفیت‌ها نیز می‌توانیم برای حل مشکلات گام برداریم، اما متاسفانه دولت در این رابطه کم‌کاری کرد و امیدواریم در آینده خطاهای انجام شده را جبران کند.

نماینده مردم نجف آباد به تعامل مجلس با دولت اشاره و تصریح کرد: مجلس باید قانون وضع کند و دولت نیز باید آنها را به اجرا درآورد؛ البته نظارت هم از وظایف مجلس بوده؛ بنابراین هرجایی که دولت منطقی و به دور از هیاهو و جنجال کار خود را انجام دهد او را همراهی می‌کنیم در غیر اینصورت باید از بعد نظارتی خود استفاده کنیم.