به گزارش افکارنیوز،

علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس اظهار داشت:غلامرضا  اسداللهی و کامیار به عنوان دو گزینه برای دادستانی دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس معرفی می‌شوند.

اخبار سیاسی- بر پایان این خبر اسداللهی در  جلسه کمیسیون حائز 13 رأی، کامیار 12 رأی، نجفی‌خواه 12 رأی و عیسی مقدمی‌زاد 4 رأی آورد که در نهایت بین کامیار و نجفی‌خواه رأی‌گیری صورت گرفت و کامیار به عنوان گزینه دوم دادستانی دیوان محاسبات انتخاب شد.

هم اکنون جلسه کمیته رئیس کمیته دیوان محاسبات برای انتخاب دو نامزد نهایی ریاست دیوان محاسبات نیز در حال برگزاری است و این کمیته قرار است از بین لطف‌الله فروزنده، مهرداد بذرپاش، ضرغام صادقی و عادل آذر دو گزینه را به عنوان گزینه نهایی به صحن علنی مجلس معرفی کند.