به گزارش افکارنیوز،

سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقتدار مجلس اقتضا می‌کند ما برنامه ریزی در راستای تقویت و کارآمدی پارلمان داشته باشیم.

اخبار سیاسی- وی همچنین عنوان کرد: با کارآمدسازی نظارت در مجلس رابطه بین دولت و مجلس شفاف شده که در این راستا باید ارتباط میان مجلس با دستگاه های دولتی تعریف شود، نمایندگان مجلس باید بتوانند معاونان پارلمانی دستگاه ها را انتخاب کنند، زیرا با وجود انتخاب معاونان پارلمانی از سوی نهادها به دلیل عدم شناخت ما نسبت به آنها این نظارت به خوبی انجام نمی شود.

وی افزود: امروز نمایندگان ساعت‌ها وقت خود را برای امر مهم نظارت و انتخاب نمایندگان در شوراهای عالی صرف کردند؛ برای قوی تر شدن در امر نظارت لازم است رصد کنیم در کدام قسمت ها مجلس باید کارآمدتر شود، شاید در سال تنها دو جلسه این شوراها نشست برگزار کنند، اما ما باید نظارت مستمری را برای مجلس تعریف کنیم.

ذاکر تاکید کرد: برای قوی تر شدن امر نظارت، مجلس باید معاونان پارلمانی را مجلس انتخاب کند.