محمدرضا پهلوی در وصیت‌نامه خود خواسته بود تا جنازه‌اش در خاک ایران دفن شود، ایرانی که ساکنانش در پی انتشار خبر مرگ آخرین شاه، جشن و شادی برپا کرده بودند.

اخبار سیاسی- این عکس‌های محمودرضا کلاری که corbis منتشر کرده، توصیف تصویری انعکاس خبر مرگ محمدرضا پهلوی در بین مردم ایران است.